....About Us..VỀ CHÚNG TÔI....

....Introduction..Giới thiệu....

....TJ Seven Incorporation is the leading importer and distributor in the quality natural swallow bird nest market in United States. Currently, TJ Seven, Inc. is the only natural bird's nest being inspected and approved by the US government to be sold in the USA. ..TJ Seven Incorporation là nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu trong thị trường tổ yến tự nhiên chất lượng ở Hoa Kỳ. Hiện nay, sản phẩm yến của TJ Seven, Inc là mặt hàng duy nhất được chnh phủ Mỹ kiểm tra và cho bán tại Mỹ. ....

....With over 50 years in selecting the highest quality swallow bird nest, TJ Seven, Inc. is committed to help people to choose the best value in swallow bird nest, and more importantly, to help more people to have a better and longer life, and more families to live happier and healthier. ..Với hơn 50 năm chuyên việc chọn lựa tổ yến có chất lượng cao nhất, TJ Seven, Inc.  cam kết giúp khách hàng chọn được tổ yến có giá trị tuyệt đối nhất, và quan trọng hơn nữa là sẽ giúp thêm nhiều khách hàng có một cuộc sống tốt và trường thọ hơn, và nhiều gia đình có được tổ ấm vui tươi và khoẻ mạnh hơn. ....

....Our Motto..Khẩu Hiệu của Chúng Tôi....
....
Our company in the United States was initiated in 1998. Since the beginning, our motto is “Quality above quantity” which means that we always put the bird nest’s quality as our top priority. As we all know, the bird nest is one of a kind of healthy food brought down from generation to generation by our ancestors that contains high protein and was believed to be used as a Chinese olden day medicine. ..Công ty chúng tôi tại Hoa Kỳ khởi sự từ năm 1998. Ngay từ đầu, khẩu hiệu của chúng tôi là “Chất lượng hơn Số lượng” có nghĩa rằng chúng tôi luôn đặt chất lượng của tổ chim yến lên ưu tiên hàng đầu. Vì ai cũng biết rằng, tổ chim yến là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe lưu truyền từ đời này sang đời khác từ thời ông bà tổ tiên của chúng ta; tổ chim yến có nhiều chất đạm và được tin tưởng để dùng làm thuốc từ thời xa xưa của người Tàu. ....

....We handle each bird nest extra careful and with a high quality of hygiene. In keeping with the tradition, we are still using traditional tools; such as sharp twisters, knifes, and water to maintain the genuine quality and the effectiveness of the bird nest itself. We train each of our employees about sanitation in handling the bird nest very carefully. Therefore, we guarantee that our products are the most genuine and purest as it should be. ..Chúng tôi xử lý cẩn thận, đảm bảo chất lượng vệ sinh tốt nhất từng tổ chim yến. Theo cách truyền thống, chúng tôi vẫn dùng những dụng cụ thông thường; như kẹp sắc, dao và nước để giữ chất lượng nguyên thủy và công hiệu của tổ chim yến. Chúng tôi huấn luyện cho từng nhân viên cách làm sạch tổ chim yến thật cẩn thận. Vì vậy, chúng tôi bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi giữ đúng chất lượng nguyên thủy và tinh khiết nhất. ....

....The History..Lịch Sử....
....In 1986, our company was established in Indonesia. We launched our first product to Hong Kong about 10-20 kg each month. People started to recognize our products, and they love them very much. Within one year, the market’s demand boost up very rapidly from 10-20 kg to tons each month. ..Năm 1986, công ty của chúng tôi được thành lập tại Nam Dương. Chúng tôi đã bán giới thiệu khoảng 10-20 kg sản phẩm đầu tiên mỗi tháng qua Hồng Kông. Người ta đã bắt đầu công nhận các sản phẩm của chúng tôi, và họ rất thích sản phẩm này. Trong vòng một năm, nhu cầu của thị trường tăng lên nhanh chóng, từ 10-20 kg lên đến hàng tấn mỗi tháng. ....

....They trust our products because of the authenticity and hygiene reasons. Therefore, based on that fact, we gradually expands our business to fulfill our costumers' demands. ..Họ tin tưởng sản phẩm của chúng tôi bởi vì đây là loại hàng độc đáo và chất lượng vệ sinh rất tốt. Thực tế như vậy, nên chúng tôi dần dần mở rộng kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. ....

....From Hong Kong, our bird nest was introduced to China, Taiwan, Singapore, Japan, Malaysia, Thailand, and finally we launch our product to the western countries such as United States and Canada. ..Từ Hong Kong, tổ chim yến của chúng tôi được giới thiệu qua Trung Hoa, Đài Loan , Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, và cuối cùng chúng tôi giới thiệu sản phẩm này đến các nước phương tây như Hoa Kỳ và Canada. ....

....In the midst of 1998, TJ Seven, Inc. began to distribute bird nest products from Indonesia to the United States since then. Today, Pure Nest and Crystal Nest, the main brands which are widely well known in U.S. market, are becoming the best quality of bird nest products nationwide. Our customers are very pleased to finally find the best quality of bird nest with reasonable price which they never found before. ..Kể từ giữa năm 1998, TJSeven, Inc. bắt đầu phân phối sản phẩm tổ chim yến từ Indonesia đến Hoa Kỳ. Ngày nay, Pure Nest & Crystal Nest, thương hiệu chính được biết đến rộng rãi trong thị trường Hoa Kỳ, trở thành sản phẩm tổ chim yến chất lượng tốt nhất trên toàn quốc. Khách hàng của chúng tôi rất vui mừng vì cuối cùng đã tìm thấy tổ chim yến chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý, chưa từng có bao giờ.

....Our products passed the inspection by the USDA and examined by FDA. ..Các sản phẩm của chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn thanh tra của USDA và đã được FDA kiểm tra. ....

....This is our commitment to our customers, which we always prioritize and provide the best quality of bird nest, with the most competitive price that you could ever find in the market. ..Cam kết của chúng tôi với khách hàng rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp tổ chim yến chất lượng tốt nhất, với giá cạnh tranh nhất mà quý vị chưa bao giờ thấy trên thị trường. ....